नेपालगञ्जमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले ‘द्वन्द’को डर, सद्भावका लागि र्याली