नेपालमा इन्धनको मूल्य घटाउन सक्ने अवस्था छैन : आयल निगम