उद्योगमैत्री नीति नआए लुम्बिनीका बाह्रै जिल्लामा आन्दोलन गर्ने उद्योगी व्यवसायीको चेतावनी