January 25, 2021, Monday
२०७७ माघ १२, सोमबार

पेरूमा भाइरस आउटब्रेक

480

भाइरस आउटब्रेक पेरूमा एक स्वास्थ्यकर्मी आईसीयू भित्र COVID-१ को लागि आईसीयू भित्र एक बिरामीलाई भेटे। तस्वीरःएपी फोटो / मार्टिन मेजिया

पछिल्लो अपडेट